Medlemsundersökningen 2022

14 februari, 2023

Från SBR:s medlemsundersökning från 2022 har vi fått ett utdrag som fokuserar på biodlarna i Halland. Den intresserade finner mer information här: Medlemsenkät 2022_Halland

Läs mer här

Hallands godaste honung

27 januari, 2023

Lördagen den 26 november var det så dags för en av årets höjdpunkter inom Hallands Biodlardistrikt, nämligen den seriöst lekfulla tävlingen ”Hallands Godaste Honung”, vars främsta syfte är att få allmänhetens uppmärksamhet på svensk lokalproducerad honung från Halland och dess variationsrikedom samt att sätta fokus på biodlarnas fantastiska arbete för pollineringens betydelse för människans och alla andra levande organismers överlevnad.

Läs mer här

Ordförandemöte 2/4

23 april, 2022

Lördag 2:a april genomfördes årets ordförandemöte i Falkenberg. Vi var totalt 18 deltagare och alla 11 föreningar var representerade. Glädjande. Utöver sedvanligt bi-prat och gott fika (tack för det, Bengt!) avhandlades följande punkter:

Information från Studieförbundet Vuxenskolan
Genomgång av hemsidan för distriktet och föreningarna
Nationella programmet: Kompetenskrav och kvalitetssäkrad utbildningsplattform
BeeLab: Initiativ med sensorer för vikt & Läs mer här

Sammanställning årsrapporter 2021

30 mars, 2022

Vid årsstämman presenterade Bengt Frizell en sammanställning av årsrapporterna från 2021. Den intresserade finner informationen här: Årsrapportering Halland 2021_distriktsstämma 2022

Läs mer här

Fridays for future

17 mars, 2022

Vi har fått ett fint vykort från Fridays For Future i Varberg där dom tackar oss biodlare i Halland för att vi, eller snarare våra bin, bidrar till pollinering och biologisk mångfald.

Läs mer här

Hallands godaste honung 2021 utsedd

16 november, 2021

Tävlingen om ”Hallands Godaste Honung” avgjordes i år den 13 november på Sörby Retreatcenter i Falkenberg. Tävlingen har pågått sedan 2010 med undantag för pandemiåret 2020.
Dagen inleddes med en övning där deltagare från distriktets olika honungsbedömningskommittér utbytte erfarenheter från årets lokala provningar.

Läs mer här

Viktig information med anledning av AY i Halmstad och Falkenberg

7 september, 2021

På grund av rådande omständigheter med Amerikansk yngelröta i Halmstads och Falkenbergs kommuner, rekommenderar bitillsynen att ni som är inom en skyddszon invintrar så mycket som möjligt på mellanväggar och väl rengjort kupmaterial.

Läs mer här

Hallands Godaste Honung 2020

20 februari, 2021

Tyvärr kunde vi inte genomföra tävlingen Hallands Godaste Honung i höstas, men de som vunnit i sin respektive förening ska ändå uppmärksammas för sitt gedigna arbete och goda honung.

Bengt Frizell har gjort en bild med samtliga vinnare och vi hoppas alla att vi ska kunna genomföra den godaste tävlingen i Halland under hösten 2021!

Läs mer här

Länsstyrelsen Västra Götaland om amerikansk yngelröta

20 januari, 2021

Vi har justerat vår webbplats och har numera en egen sida för utbrott av amerikansk yngelröta: Aktuella utbrott av bisjukdomar | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

I och med denna förändring är det nu möjligt att få en notis när det sker ett utbrott av amerikansk yngelröta i Halland och Västra Götaland.

Läs mer här

Svara gärna på enkät från Preben

14 maj, 2020

Detta mejl kom från SBR:

Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2019-2020 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS,

Läs mer här