Distriktsstyrelse & kontaktpersoner

Eva Castell, ordförande/ bihälsosamordnare

Södra Hallands Bf.

Mobil 076-278 54 99

eva.castell@live.se

Håkan Johansson, ledamot

Ullareds Bf.

Mobil 070-219 16 93

lillabackabisyssla@gmail.com

Jeanette Olander, sekreterare/ skadesamordnare/kontaktperson för medlemsregister

Varbergstraktens Bf.

Mobil 0708-34 11 55

jeanette@jm-design.se

Stefan Boldt, ledamot/kvalitetssamordnare

Södra Västbo Bf.

Mobil 0707-68 36 48

sibo7399@yahoo.com

Agneta Hammarstedt, ledamot/ näringsbiodlarsamordnare  kontaktperson för medlemsregister/  hemsidesansvarig

Harplinge Bf.

Mobil 070-770 54 00

agneta@waterflow.com

Bengt Frizell, ledamot/ utbildningssamordnare

Falkenberg- Ätradalens Bf.

Telefon 0346-502 20

Mobil 070-180 52 35

frizell@telia.com

Karin Palage, vice ordförande/ kassör/kommunikatör

Kungsbackatraktens Bf.

Mobil 073-248 23 44

karin.palage@outlook.com

Sören Ohlsson, valberedning sammankallande

Ullareds Bf.

Tel. 0340-911 46 Mobil 070-660 05 40

sorenohlsson46@gmail.com

Klas-Göran Wennberg, valberedning ledamot

Särö Bf.

selvey.wennberg@gmail.com

Mobil 070- 921 02 70

Britt-Marie Nilsson, valberedning ledamot

Oskarströms Bf.

Tel. 035-680 04 Mobil 070-566 80 04

nilssons.angarna@telia.com

Thomas Nygren, revisor

Himle Bf.

Mobil 076-314 62 99

thomas.nygren@live.com

Lars-Erik Larsson, revisor

Himle Bf.

Tel. 0340-409 41 Mobil 070-516 27 88

lars-erik.034040941@telia.com

Ulf Ivarsson, revisorssuppleant

Harplinge Bf.

Tel 035-10 77 21

ulf.ivarsson@hotmail.com