Distriktsstyrelse & kontaktpersoner

Stefan Boldt, ordförande, bihälsosamordnare, kvalitetssamordnare

Södra Västbo Biodlarförening

Mobil 0707-68 36 48

sibo7399@yahoo.com

Håkan Johansson, kassör, vice ordförande, hemsidesansvarig

Ullareds Biodlarförening

Mobil 0702-19 16 93

lillabackabisyssla@gmail.com

Jeanette Olander, sekreterare, skadesamordnare, kontaktperson för medlemsregister

Varbergstraktens Biodlarförening

Mobil 0708-34 11 55

jeanette@jm-design.se

Bengt Frizell, ledamot, utbildningsansvarig

Falkenberg- Ätradalens Biodlarförening

Telefon 0346-502 20

Mobil 070-180 52 35

frizell@telia.com

Mariette Grattbeck, ledamot, näringsbiodlarsamordnare

Kungsbackatraktens biodlarförening

Mobil 070 727 25 70

grattbeck@gmail.com

Lennart Ragnarsson, ledamot

Himle biodlarförening

Mobil 0706 46 62 02

lennart@pedcom.se

Bengt Nilsson, ledamot

Kungsbackatraktens biodlarförening

Mobil 070-712 26 62

falared@live.se

 

Sören Ohlsson, valberedning sammankallande

Ullareds Biodlarförening

Tel. 0340-911 46 Mobil 070-660 05 40

sorenohlsson46@gmail.com

Klas-Göran Wennberg, valberedning ledamot

Särö Biodlarförening

Mobil 070- 921 02 70

selvey.wennberg@gmail.com

Britt-Marie Nilsson, valberedning ledamot

Oskarströms Biodlarförening

Tel. 035-680 04 Mobil 070-566 80 04

nilssons.angarna@telia.com

Thomas Nygren, revisor

Himle Biodlarförening

Mobil 076-314 62 99

thomas.nygren@live.com

Lars-Erik Larsson, revisor

Himle Biodlarförening

Tel. 0340-409 41 Mobil 070-516 27 88

lars-erik.034040941@telia.com

Ulf Ivarsson, revisorssuppleant

Harplinge Biodlarförening

Tel 035-10 77 21

ulf.ivarsson@hotmail.com

Tore Johansson, Avelssamordnare