Välkommen till Hallands biodlardistrikt

EXTRA! Viktigt meddelande från bitillsynsmännen avseende AY i Halmstad och Falkenberg. Läs under NYHETER och REPORTAGE.

Hallands biodlardistrikt har 11 lokala  föreningar med tillsammans ungefär 770 medlemmar. Vårt långsträckta län erbjuder biodlarna tillgång till såväl öppna odlingslandskap som skogsbygd och ett vackert kustlandskap med tillhörande skärgård. Honung från Hallands Biodlare har därför en mycket varierande färg och smak, alltifrån rapsens vita färg och fruktblommans ljusa, milda smak till ljunghonungens mörka, kraftigt kryddiga arom.

Bilden nedan visar vilken fantastisk variation bara i färg honungen kan ha! Denna är tagen vid Falkenberg-Ätradalens honungsbedömning hösten 2020. Fotograf var Magnus Albertsson.

 

Reseräkning Hallandsdistriktet 2021