Viktig information med anledning av AY i Halmstad och Falkenberg

7 september, 2021

På grund av rådande omständigheter med Amerikansk yngelröta i Halmstads och Falkenbergs kommuner, rekommenderar bitillsynen att ni som är inom en skyddszon invintrar så mycket som möjligt på mellanväggar och väl rengjort kupmaterial.

Smält ur alla vaxkakor som det varit yngel i.

Gör rent lådor, spärrgaller m.m. ordentligt.

Ge inte tillbaka honungsvatten som foder, låta bi slicka rent slungade ramar, redskap, vax, om du inte är 100 % säker på att det inte finns sporer av amerikansk yngelröta i det.

Avlider något samhälle under vintern—ta kontakt med någon av oss Bitillsynsmän.

Vi kan kontrollera och ta biprov- kakprov,  –och du riskerar inte att sprida till dina andra samhällen genom smittat material under våren.

Tänk på att den störste spridaren av yngelröta är biodlaren.

Mer att tänka på:

Ska du flytta, sälja, köpa bisamhälle, m.m. ta för vana att det första du gör kolla jordbruksverkets karta över skyddszoner och övervakningzoner.

https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor/aktuella-restriktioner-for-bin-och-humlor#h-Kartoroverskyddsochovervakningszonerforamerikanskyngelrota

Då kan du bedöma om du, eller säljaren behöver flytt-tillstånd för att flytta, köpa, sälja bisamhälle m.m.Köp inget utan att först kontrollerat övervakningszoner, och skyddszoner.

Ta gärna kontakt med en bitillsynsman om du är osäker.

Anmäl alla uppställningsplatser- finns inget tillfälliga uppställningsplatser längre

Står det tomma bikupor någonstans, och är övergivna- bin i husväggar-fågelholkar m.m –hör av er till oss Bitillsynsmän, så kan vi undersöka om det finns smitta där.

Med förhoppning om ett Amerikansk Yngelrötefritt 2022

Bitillsynsmännen i Halmstad och Falkenberg

Britt-Marie Nilsson tel. 070-5668004           Peter Meuller tel. 070-340 33 73

Tom Winstanley tel. 070-542 37 21              Tore Johansson tel. 076-338 79 7

Sören Ohlsson tel. 070-660 05 40                  Stefan Boldt tel. 070-768 36 48