Mellersta Nissadalens Biodlarförening

Styrelse och övriga förtroendevalda 2022

Ordförande/ Administratör för medlemsregistret/ Kontaktperson
Bodil Hellström bodil.hellstrom@hotmail.com
Mobil 070-828 04 94

Sekreterare
Gunilla Lindsköld gunillalind228@gmail.com
Tel.0725-23 11 89

Kassör/ Kontaktperson
Ulla Karlsson-Andersson dammshult@telia.com
Tel. 0345-230 50

Ledamot
Janina Häggström h_janina@hotmail.com
Mobil 073-535 20 25

Ledamot
Emma Ljunggren emmsepemmse@hotmail.com
Tel. 070 950 38 14