Himle Biodlarförening

Himle biodlarförening har ungefär 85 medlemmar.

Föreningen har en föreningsbigård just utanför Tvååker

Kontaktperson Tore Johansson: 076-33 87 974
E-post till kontaktperson: kopstadens52@hotmail.se

Styrelse