Hemsideansvarig Halland

Agneta Hammarstedt, (sekreterare Harplinge bf och ledamot av Hallandsdistriktets styrelse)

agneta@honungsbruket.se

Synpunkter och förslag mottages tacksamt