Styrelse och övriga förtroendevalda

Himle biodlarförening 2022

Ordförande         Tore Johansson

V. ordförande     Christer Ovesson

Kassör                 Lennart Ragnarsson

Sekreterare        Gunilla Brage

Ledamot och ansvarig för medlemsregistret Rose Marie Johansson