Styrelse och övriga förtroendevalda

Himle biodlarförening 2021

Ordförande         Tore Johansson

V. ordförande     Lennart Ragnarsson

Kassör                 Ingrid Olsson

Sekreterare        Rose Marie Johansson

Ledamot             Christer Ovesson