Bihälsa och bitillsyn

Smittsamma bisjukdomar utgör ett allvarligt hot mot Din biodling
Länsstyrelsen arbetar genom de lokala bitillsynsmännen med att spåra och förhindra spridning av smittsamma bisjukdomar såsom amerikansk yngelröta, som kan orsaka stor ekonomisk skada i den enskilda bigården.
För att detta arbete skall bli effektivt krävs det att Du som biodlare anmäler var dina bisamhällen finns permanent uppställda.

Anmälan kan göras direkt på  bitillsyn.vastragotaland@lansstyrelsen.se

eller till

 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg

Viktig information om bihållning

Läs mer om Bihälsa