Oskarströms Biodlarförening

Styrelse och förtroendevalda

Ordförande/ Bihälsoansvarig/ Utbildningsansvarig/ Ansvarig för drottningodlingen
Britt-Marie Nilsson nilssons.angarna@telia.com
Tel. 035-68004  Mobil 0705-66 80 04

Kassör/ Kontaktperson för Membit
Mikael Andréasson mikael.ekonomi@hotmail.se
Tel 035-39526  Mobil 070-67 176 05

Sekreterare
Mona Svensson

Vice ordförande/ Sammankallande i honungsbedömningskommittén
Inger Garpenblad

Ledamot
Dan Ottosson