Kungsbackatraktens Biodlarförening

Kontaktperson till föreningen är Agneta Trusell agneta.trusell@outlook.com

Läs mer

Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Styrelse och övriga förtroendevalda
Facebooksida: KBABIN