Kungsbackatraktens Biodlarförening

Styrelse och övriga förtroendevalda 2022

Ordförande/Kontaktperson
Mattias Milocco info@ramhultagard.se
Mobil 079-334 23 22

Vice ordförande
Bengt Nilsson falared@live.se
Mobil 070-712 26 62

Sekreterare
Agneta Trusell agneta.trusell@outlook.com
Mobil 070 745 68 88

Kassör
Mariette Grattbeck grattbeck@gmail.com
Mobil 070 727 25 70

Ledamot
Karl-Johan Söderholm karl-johan.soderholm@hotmail.com
Tel. 0300-540707

Ledamot
Liselotte Gunnarsson gunnarsson.liselotte@gmail.com
Mobil 070 993 68 50

Ledamot
Thomas Alfvegren thomas.alfvegren@bredband.net
Mobil 070 782 84 57