Harplinge Biodlarförening

Med anledning av rådande pandemi har vi ändrat i vår verksamhet. Se gärna vår hemsida, harplingebivänner.se, för mer information.

Föreningen startade 1911 och omfattar:

Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad och har ungefär 100 medlemmar.

Föreningen har en föreningsbigård vid Plönninge straxt utanför Harplinge. Här träffas vi varannan måndag kl. 18.00 under säsongen april till september. Är det soligt är vi ute, men vi har  också en bod för möten under regniga dagar.

Vi håller i år en fulltecknad studiecirkel för 6 personer vilken omfattar 10 träffar.

Under 3 år kommer Hushållningssällskapet och Harplinge Biodlarförening arbeta i ett pollineringsprojekt där syftet är att utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare. Vi kommer även arbeta med viss förädling av biprodukter från biodlingen samt även rent praktiskt genomföra förbättrande åtgärder som gynnar pollinerande insekter i närområdet.

              

Kontaktperson: se styrelsen

Läs mer
Styrelse och övriga förtroendevalda

Hemsida: www.harplingebivanner.se

Facebook: Harplinge bivänner