Harplinge Biodlarförening

Föreningen startade 1911 och omfattar:
Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad och har ungefär 80 medlemmar.

Föreningen har en föreningsbigård vid Plönninge straxt utanför Harplinge. Här finns också en bod för möten under regniga dagar. Här träffas vi varannan måndag kl. 18.00 under säsongen april till september.

Vi håller två studiecirklar för 8 personer per cirkel omfattande 10 träffar.

Under 3 år kommer Hushållningssällskapet och Harplinge Biodlarförening arbeta i ett pollineringsprojekt där syftet är att utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare. Vi kommer även arbeta med viss förädling av biprodukter från biodlingen. Vi kommer också rent praktiskt genomföra förbättrande åtgärder som gynnar pollinerande insekter i närområdet.

              

Kontaktperson: se styrelsen

Läs mer
Styrelse och övriga förtroendevalda

Hemsida: www.harplingebivanner.se

Facebook: Harplinge bivänner