Harplinge Biodlarförening

Styrelse och övriga förtroendevalda för 2022

Ordförande
Linda Klintefjord info@klintefjorden.se
Mobil: 0733-70 19 51

Vice ordförande
Annelie Albertsson martenochanneli@gmail.com
Mobil: 0738-19 63 13

Kassör
Christer Eriksson paarps@yahoo.se
Mobil: 0703-773959

Sekreterare / Kvalitetsansvarig
Agneta Hammarstedt agneta@waterflow.com
Mobil: 070-770 54 00

Styrelseledamot
Per-Anders Persson peranders.persson@gmail.com
Mobil: 0709-66 21 67

Styrelseledamot
Sven Danielsson sven.danielsson51@gmail.com
Mobil: 0733-51 96 87

Styrelseledamot
Lena Bengtsson lena.an.bengtsson@gmail.com
Mobil: 0702-55 87 23

Honungsbedömning
Annelie Albertsson (ordförande och sammankallande)
Tom Winstanley
Börje Karlsson
Hans Håkansson
Lisa Stridh

Bihälsokommitté
Emil Åkesson (ordförande)
Peter Meuller
Sven-Erik Josefsson