Harplinge Biodlarförening

Styrelse och övriga förtroendevalda för 2021

Ordförande
Lars Anders Olsson lars.anders.olsson47@gmail.com
Mobil: 070-224 24 75

Vice ordförande
Annelie Albertsson martenochanneli@gmail.com
Mobil: 0738-19 63 13

Kassör
Christer Eriksson paarps@yahoo.se
Mobil: 0703-773959

Sekreterare / Kvalitetsansvarig
Agneta Hammarstedt agneta@waterflow.com
Mobil: 070-770 54 00

Styrelseledamot
Per-Anders Persson peranders.persson@gmail.com
Mobil: 0709-66 21 67

Styrelseledamot
Sven Danielsson sven.danielsson51@gmail.com
Mobil: 0733-51 96 87

Styrelseledamot
Åsa Emanuelsson emanuelsson82@yahoo.se
Mobil: 070-35 60 894

Honungsbedömning
Jenny Lemnell, sammankallande
Tom Winstanley
Börje Karlsson
Hans Håkansson
Annelie Albertsson

Bihälsokommitté
Sven-Erik Josefsson
Emil Åkesson
Peter Meuller

Bigårdsansvarig
Ulf Paulsson