Falkenberg Ätradalens Biodlarförening

Organisationsnr: 802489-3086

Falkenberg – Ätradalens Biodlarförening har bildats efter sammanslagning av äldre föreningar varav den tidigaste tillkom 1905. Föreningens geografiska gräns är inte klart definierad men verksamheten bedrivs inom Falkenbergs kommun. Inom denna finns även Ullareds Biodlarförening.

Föreningen räknar nu drygt 70 medlemmar vilket innebär en nära nog trefaldig ökning under en tioårsperiod. Som ett led i föreningens rekryteringsverksamhet bedrivs sedan 2015 nybörjarutbildning i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Med årets kurs har 130 nybörjare genomgått utbildningen.

Föreningen driver en bigård med 6 bisamhällen i Skrea på mark som arrenderas av Hembygdsföreningen i anslutning till hembygdsgården. Med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen och Falkenbergs Sparbank uppförde föreningen 2015 en särskild informationsbyggnad i bigården. 2022 byggdes BiRum ut med ett slungrum. I byggnaden finns en fast utställning samt informationsmaterial och föreningsarkiv. Vintertid är byggnaden förråd. Byggnaden kallar vi ”BiRUM Falkenberg”.

 

Kontaktperson till föreningen är Bengt Frizell frizell@telia.com

Årsprogram 2022

Program för 2021
Styrelse och övriga förtroendevalda
Facebook: Falkenberg-Ätradalens biodlarförening