Falkenberg-Ätradalens Biodlarförening

Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande / Sekreterare / Kontaktperson / Utbildningssamordnare /
Administratör för medlemsregistret
Bengt Frizell  frizell@telia.com
Mobil: 070-180 52 35

Vice ordförande / Kassör / Bihälsoansvarig / Kvalitetsansvarig
Johan Eliasson eliasson.johan@hotmail.com
Mobil: 070-225 01 71

Avelsansvarig
Malin Nilsson nilssonmalin@msn.com
Mobil: 0733-16 05 50

Ledamot
Freddy Jönsson freddybeijer@hotmail.com
Mobil: 070-220 52 40

Ledamot
Marika Falkek marikaf@telia.com
Mobil: 073-075 02 14

Ledamot
Maria Petersson bastelyckens@gmail.com
Mobil: 073-562 99 09

Ledamot
Magnus Albertsson magnus.albertsson@gmail.com
Mobil: 073-55 40 80

Honungsbedömningskommitté – ordförande
Hans-Erik Larsson hansericlarsson@hotmail.com
Mobil: 070-304 75 66

Ledamot
Matilda Franzén Matilda.a.franzen@gmail.com
Mobil: 070-486 35 16