Falkenberg-Ätradalens Biodlarförening

Styrelse och övriga förtroendevalda 2021

Ordförande / Kontaktperson / Utbildningssamordnare /
Administratör för medlemsregistret / Registeransvarig nya medlemmar
Bengt Frizell  frizell@telia.com
Mobil: 070-180 52 35

Kassör / Bihälso- / Kvalitets- / Näringslivssamordnare / Ombud till DM 2021
Johan Eliasson eliasson.johan@hotmail.com
Mobil: 070-225 01 71

Avelssamordnare
Malin Nilsson nilssonmalin@msn.com
Mobil: 0733-16 05 50

Ledamot / Ombud till DM 2021
Rose-Marie Bengtsson jonsgard@yahoo.se
Mobil: 070-535 79 98

Ledamot / Ombud till DM 2021
Ola Lund ola.lundh@goldensoft.se
Mobil: 070-698 65 96

Sekreterare / Ersättare DM 2021
Frida Forslind forslind.frida@gmail.com

Ledamot
Marika Falkek marikaf@telia.com
Mobil: 073-075 02 14

Vice ordförande / Ombud till DM 2021
Magnus Albertsson magnus.albertsson@gmail.com
Mobil: 073-55 40 80

Honungsbedömningskommitté – ordförande
Robert Niemi robert.den.klurige@gmail.com

Hemsidesansvarig / Ombud till DM 2021
Matilda Franzén Matilda.a.franzen@gmail.com
Mobil: 070-486 35 16