Svara gärna på enkät från Preben

14 maj, 2020

Detta mejl kom från SBR:

Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2019-2020 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen.

Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa. Frågeformuläret har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, och det är samma som används i ett stort antal länder.

Tack för din medverkan!

Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent
preben.kristiansen@jordbruksverket.se

Här finner du enkäten: https://www.bee-survey.com/917864?lang=sv