Kurs i föreningsteknik – utvärdering

6 mars, 2020

Bifogat ser ni sammanställningen av utvärderingen från Studieförbundet Vuxenskolan av kursen i föreningsteknik. Väldigt positivt utfall. Man kan dock fundera över varför den tidiga informationen ut till föreningarna inte tycks ha fungerat så bra.

Ni som får denna information har fått den i ett tidigt skede, men det verkar som att den i en del fall inte gått vidare av enkätsvaren att döma. Jag kan bara betona vikten av att utse utbildningssamordnare i varje förening och att de blir införda i medlemsregistret. / Hälsningar Bengt Frizell, utbildningssamordnare Hallandsdistriktet/SBR

Kursutvärdering