Hallandsdistriktet fick Centerns miljödiplom

25 juni, 2019

Den 5 juni på Birum i Falkenberg fick Eva Castell, ordförande för distriktet, ta emot ett diplom från centerpartiets ordförande i Halland, Henrik Oretorp.

Nämnas kan att det hela föregicks av ett mycket trevligt mejl från Kjell Helgesson, vice ordförande för centerpartiet i Halland. Kjell var ordförande för distriktets årsmöte i våras, ett möte han tyckte var ett av de trevligaste han varit med om. Genom utmärkelsen vill man särskilt uppmärksamma biodlingen i Halland och vad bättre då än på själva världsmiljödagen.

Diplomet från Centerpartiet underskrivet av Henrik Oretorp. Texten lyder: Centerpartiets miljöpris/2019 års miljöpristagare är/Hallands Biodlardistrikt/Motivering/ Bin bevisar dagligen att även den som är lite kan göra stor skillnad. Beräkningar visar att tre fjärdedelar av allt vi äter har kommit till tack vare binas pollineringsarbete. Bin pollinerar även växter som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering. Dessutom är den nyttiga och goda honungen som bina producerar full av antioxidanter och vitaminer.

Hallands Biodlardistrikt med alla dess medlemmar och lokalföreningar visar i konkret handling hur miljöarbete kan bedrivas. Biodlingen har stor betydelse för Hallands matproduktion, miljö och den biologiska mångfalden.

Världsmiljödagen 2019-06-05/Henrik Oretorp, Centerpartiet i Halland.