Program 2019

Södra Hallands Biodlareförening

Verksamhetsplanering för bi-året 2019

JANUARI. FEBRUARI Snickarträffarna har inte varit så välbesökta ca 5 deltagare vid varje tillfälle.

MARS Nybörjarkurs start 27 mars. Ledare Peter Lundgren

APRIL Påbyggnadskurs start 4 april. Ledare Peter Lundgren

APRIL Biträff 1 Söndagen 28 april kl 10.00. Kenth Gunnarsson ansvarar. Plats: Hos Kenth Gunnarsson, Laxhult Tema: Öppna och se hur samhället mår.

Vägbeskrivning kör väg nr 15 mellan Skogaby-Knäred sväng av mot Timmershult- Vippentorpet därefter är det snitslat Hittar du inte ring mobil 076 8760561.

MAJ Biträff 2 lördagen 11 maj kl 10.00 Plats: Andreas Grönlund, Västergård 4 Ränneslöv mobil 073 807 32 90. Tema: Nosema, om du vill kolla dina bin, tag ca 100 bin i en burk, ställ i frysen ta med och mosa bina, Avläggare och tips för att förhindra svärmning

JUNI Parkens dag torsdag 6 juni, Sveriges nationaldag. Kenth Gunnarsson och Sven-Olov Ljunggren ansvarar för medverkan.

JUNI Biträff 3 lördagen 15 juni. Resa till Hallands Väderö parningsstation för Ligusticabin. Heinrich Valtinat, föreståndare. Samling 9.30 Torekov. Båten går 10.00. Tel 076 278 54 99 Eva Castell.

JULI Biträff 4 lördagen den 13 juli kl 10.00 Vägbeskrivning: Veinge kör över järnvägen ca: 500 m, sväng höger prästvägen rakt fram mot gråvitt hus med solpaneler på taket. Veinge mekanisk verkstad 300-400m, sväng vänster prästvägen kör rakt fram till gråvitt hus med solpaneler på taket. Plats: Peter Persson 070 5377186 Tema: Biväxter

AUGUSTI Biträff 5 söndagen 18 augusti kl 10.00. Ansvarig Lars Lindström, Knäred. Björn Lagerman kommer till Knäreds Kvarn och informerar, föreläser om biskanning. Föranmälan senast 10 augusti. Tel 070 3311050 Fika kan ordnas till självkostnadspris.

Besök av Distriktsstyrelsen. Förslag 18 augusti i samband med träffen Knäreds kvarn inbjuds utbildningsansvarig Bengt Frizell Plats: Knäreds kvarn Tema: Bi-skanning

31 Augusti SBR firar sitt 100-års jubiléeum. Mer info i bitidningen. Södra Hallands biodlarförening kommer att uppmärksamma detta på Stora torg i samband med bondens dag. Dag ej bestämd

SEPTEMBER Biträff 6 lördagen 14 september kl 10.00. Plats: Eva Ludvigsson Årnaböke. Tema: Honungsavsmakning. Ta med en liten burk honung till avsmakning. Ring om ni undrar över något. Tel: 035 72058 eller mobil 070 5519617.

På samtliga medlemsbiträffar. Ta med egen kaffekorg samt bi-skydd-klädsel.

OKTOBER träff lördagen 5 oktober kl 10.00. Tillverkning av bivaxsalva, kl 10.00 på L:a Böslid. Sara B. Nilsson visar hur du smälter och rensar vax i en saftmaja och sedan hur man tillverkar sin egen bivaxsalva. De som önskar att själva prova tar med välrensat vax, då helst jungfruvaxet/avtäckningsvaxet. Medtag även egen kastrull, visp, gärna glasskål att röra salvan i, då de blir väldigt feta. Ta då även med små burkar till salvan och/eller behållare till cerat.
Plats L:a Böslid Tema: tillverkning av salva

Onsdagen den 9 oktober kl 18.30 styrelsemöte på L:a Böslid Honungsbedömningsgruppen, samt valberedning kallas. Glöm inte att lämna in din honungsburk 500 gram eller 700 gram för bedömning. Blanketten om bihusetillsyn skall vara ifylld och lämnas tillsammans med honungsburken, annars blir honungen inte godkänd. Skicka med någon i styrelsen
ALLA BIODLARE UPPMANAS ATT LÄMNA IN ÅRSRAPPORTEN (även de som inte har några bin), ring Telnr 072 5440335 eller maila majlis.jepsson@hotmail.com eller någon i styrelsen. De som lämnat in årsrapporten före 9 oktober är med i utlottningen av 2 st parade drottningar max 350 kr/st. Ring någon i styrelsen om du vill ha hjälp att ta burken till honungsbedömningsgruppen

Läs bifogade filer om råd inför inlämnadet av din honungsburk. Gäller både för bedömning och Hallands godaste honung

OBS Var rädd om ditt vax. Allt vax skall tas tillvara. Detta är bristvara.

Passa på att smälta ditt eget vax. Ta med spann till ditt smälta vax.

Lördagen den 19 oktober är det vaxsmältning för särbehandlat vax. Du som har särbehandlade vaxmellanväggar och en giftfri biodling kan nu få särbehandling av ditt vax hos Eva Castell. OBS När du smällt vaxet och vill lämna in vaxet för att göra mellanväggar skall du säga till om särbehandling.

Lördagen den 20 oktober vaxsmältning för vax som har Apistan m.m. hos Eva Castell, Dammvallen 755, Eldsberga.

Du ringer till Eva Castell för att boka tid för din vaxsmältning på 076 27 85499. Oxalsyra kan köpas nu eller på årsmötet 10 kr/samhälle. Vädret avgör

Vaxsmältning 26 oktober eller 2 november hos Peter Lundgren Stensgård Ysby Edenberga. Du ringer till Peter tel. 070/7603758 för att boka tid för din vaxsmältning, och ev köp av oxalsyra pris 10 kr/samhälle. Kenth Gunnarsson är medhjälpare

Hallands Jul 15-17 november I samband med Hallands på L:a Böslid kommer föreningen och distriktet att hålla en bemannad utställning om bin och dess betydelse. Tid:12.00–17.oo, fredag, lördag och söndag. Är du intresserad att hjälpa till hör av dig till någon i styrelsen.

Lördagen den 16 november kl.13.00. ”Hallands Godaste Honung” utses. Här är en jury som består av olika matintresserade yrkespersoner (ej biodlare) samlad för att granska och smaka de uttagna honungsburkarna från olika föreningar. Nu skall en burk utses till vinnare av ”Hallands Godaste Honung”. Plats: L:a Böslid. Arrangörer av ”Hallands Jul”,

Onsdagen den 20 november klockan 18.30 är det årsmöte. Plats L:a Böslid

Du som lämnat in årsrapporten före 9 oktober, är med i utlottningen av 2 st parade drottningar max 350 kr/st

Oxalsyra finns att köpa 10 kr/samhälle, tag med burk. Kontakta Eva Castell för beställning.

Plats: L: Böslid, Eldsberga. Inbjudan till årsmötet kommer.

Mentorskap i Södra Hallands Biodlarförening: Är det något du undrar över eller behöver hjälp med, hör gärna av dig till någon av oss. Kan vi inte hjälpa dig direkt, så kan vi kanske hjälpa dig genom någon annan. Försöker vi bara tillsammans, fixar vi det nog.

Kenth Gunnarsson 076 8760561 kenthgunnarsson@gmail.com

Eva Ludvigsson 035 72058, 070 5519617 evaludvigsson@bredband2.com

Eva Castell 076 27 854 99 eva.castell@live.se

Har du ändrat adress, mailadress eller tel.nr meddela till Joakim Ragnvaldsson 073 539 39 99 joakim_r@hotmail.com

Om du behöver betala något genom Swish: Swish nr.1230992362

OBS missa inte att skriva meddelande på överföringen.

Hjälps vi åt, kan vi hålla sjukdomen nere.

I samarbete med 

Vid pennan Eva Ludvigsson.