26 januari (prel.)          1: a vinterträffen: Trådning och vaxning av föreningens och
.                                           egna ramar, social samvaro.

Vecka 5                             Dubblerade nybörjarkurser startar.

Vecka 7                             Sportlovsaktiviteter för lediga skolbarn i ABF-huset.

23 februari (prel.)         2: a vinterträffen.

30 mars                             Vårmöte. Föredrag av Börje Blomster ”När byn blev med bin”
.                                            samt nosemaundersökning av medhavda biprover.

27 april                               Första föreningsbigårdsträffen (om vädret tillåter)

Tidpunkter inte klara    Fortbildning: Drottningodling

Tidpunkt inte klar         Studiebesök hos Mölndals biodlarförening.

Tidpunkt inte klar         Sommaraktivitet vid två tillfällen om bin för barn och barnfamiljer.

Tidpunkt inte klar         Biodlingens dag i Naturum.

Tidpunkt inte klar         Äskhults höstfest. Visning av slungning.