Falkenberg-Ätradalens Biodlarförening

På grund av pandemin har inga bestämda planer för verksamheten ännu lagts.

Mer info kring de eventuella enskilda programpunkterna kommer via e-post och anslås vid bigården.