Södra Hallands Biodlarförening

Styrelse och övriga förtroendevalda för 2020

Ordförande / Bihälsoansvarig
Eva Castell  eva.castell@live.se
Mobil 076-278 54 99

Vice ordförande / Utbildningsansvarig / Kontaktperson
Kenth Gunnarsson  kenthgunnarsson@gmail.com
Tel. 0430-101 54  Mobil 076-876 05 61

Sekreterare
Lars Lindström, Östra Häradsvägen, Knäred

Kassör
Peter Lundgren  rosse.peter.lundgren@telia.com
Tel. 0430-236 95   Mobil 070-760 37 58

Styrelseledamot / Avelsansvarig
Andreas Grönlund andreas.gronlund@laholmsbredbandsbolag.se
Mobil 073-807 32 90

Styrelseledamot
Lars Göran Gustafsson  lagu5037@telia.com
Tel. 0430-105 94  Mobil 070-943 74 88

Styrelseledamot
Peter Persson, Sofielund, Veinge Elestorp

Kvalitetsansvarig / Ordförande i Honungsbedömningskommittén
Ann-Sophie Danred  annsophie.danred@gmail.com
Mobil 073-098 25 06

Honungsbedömningskommittén ledamöter
Sven-Olov Ljunggren  svenolovljunggren@gmail.com
Mobil 070-696 85 76

Eva Sorpola  ev@junibacken.nu
Tel. 035-127 667 Mobil 070-572 76 67

Väinö Sorpola  ev@junibacken.nu
Tel. 035-127 667 Mobil 070-243 89 95

Ulrika Johanneson, Hertered

Revisorer
John Gerhardsson, Halmstad, Erik Gredvall, Skottorp
Suppleant: Ann-Margreth Eliasson, Laholm

Valberedningen
Micael Eliasson micael.eliasson56@gmail.com
Mobil. 073-644 70 05
Åsa Dymne, Tolarp

Facebookansvarig / Medlemsansvarig
Joakim Ragnvaldsson joakim_r@hotmail. com
Tel. 0430-233 99 Mobil 073-539 39 99