Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 för Södra Hallands Biodlarförening:

Organisation

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

Ordförande:                         Eva Castell

Vise ordförande:                 Kenth Gunnarsson

Sekreterare:                         Eva Ludvigsson

Kassör:                                  Christine De Salvatore

Ledamöter:                           Peter Lundgren, Lars Göran Gustavsson,

Andreas Grönlund, Maj-Lis Jeppson

Avelsansvarig,                      Andres Grönlund

Utbildningsansvarig:           Kenth Gunnarsson

Medlemsansvarig/

kontaktperson:                      Maj-Lis Jeppsson

Kvalitétsansvarig                 Ann-Sophie Danred

Bihälsoansvarig                     Eva Castell

Valberedning:                        Torbjörn Levin, Mikael Eliasson

Honungsbedömning:            ordf Ann-Sophie Danred, Arnold Knutsson Inger-Lena Åkesdotter, Sven-Olof Ljunggren, Eva Sorpola, Wäinö Sorpola

Revisorer:                                 Sven Karlberg, Lena Evertsson

Revisorsuppleant:                  Larry Mingert

Sammanträden:
Styrelsen har haft 3 protokollförda möten under 2017.

Under året har föreningen haft: 96 st medlemmar.

Medlemsavgift: oförändrad (75 kr går till vår förening)

Föreningens aktiviteter/representation under året

Snickarkurs 3ggr. Ansvarig Sven Karlberg

Utbildning: 1 nybörjarkurs med 10 deltagare, ledare Kenth Gunnarsson samt 1 fortsättningskurs med 7 deltagare 2 män och 5 kvinnor 7 träffar under tiden 25/4-29/10 Skulle varit 2st till men vädret/Peters arbete har ställt till det., ledare, Peter Lundgren.

Biträffar hemma hos medlemmar 6 stycken med tema:

1. Första träffen var i Laxhult den 23 april och temat var placering av sina bigårdar vi var 12 deltagare. Tanken är att hitta ett ställe där både biodlare och bina mår väl, att tänka på de tre V väg, vatten, och lite vind. Vi kom dit i grevens tid då ett samhälle var på väg att gå under på grund av foderbrist men lyckades rädda samhället med sockervatten från ett grannsamhälle.

2. Andra träffen var en utflykt till Lina och binas  på Österlen. Det var en vacker vårdag och vi fick mycket information till oss att vara yrkesbiodlare, Lina har drygt hundra samhällen. Träffen började med en god fika och sedan gick runt och tittade på en av hennes bigård, spännande att göra studiebesök. Det var 17 deltagare och träffen var den 13 maj. På hemvägen stannade vi till vid Brösarps backar och fick se blomsterprakten av gullvivor.

3. Tredje träffen Paketsvärm Andreas Grönlund. Där visades hur man fyller foder i Apideor, hur man vaxar små ramar till Apideorna samt hur dessa sedan fylldes med bin och tillsättning av oparade drottningar. Vidare skattades rapshonung i några samhällen, samtidigt som det tillverkades Paketbin. Paketbina fick såväl foder som drottning innan de ställdes svalt några dagar.

Samvaron innefattade även gemensamt kaffe med bröd och mycket trevliga samtal kring biodling. Stort antal besökare så altanen var full.

4. Fjärde träffen. Biväxter L:a Böslid Sara B Nilsson. Biväxter insektshotell m.m

5. Femte träffen. Praktisk förbättring av biskötsel och bimaterial etc. Peter Lundgren, Vallberga. 11st kom och pratade och hade en trevlig söndags förmiddag. Peter visade lite av sina tokiga förbättringar / uppfinningar vilket visade sig vara uppskattat. Peter kommer att investera i en vax präglings maskin som förhoppnings är klar i drift till nästa vinter. Tanken är att kunna prägla vax åt mina bi vänner med deras eget vax oavsett mängd.

6. Sjätte träffen. Provsmakning av honung. Sista biträffen för året och det pratades om hur året varit, samt nytänkande och förbättringar som deltagarna gjort. Under tiden som vi provsmakade honung och gav feedback på honungen Eva Ludvigsson, Årnaböke.

Alla träffar välbesökta, trevliga och intressanta. Mycket biprat.

Representation

Den 20/5 var det Turista hemma på La:Böslid med sol !!! och ett stort intresse för våran monter. Vi hade med oss diverse biodlings redskap/uppstaplings kupa / drottning odlings kassett /bilder samt ett bi samhälle i en utställnings kupa. Nu kunde alla intresserade kunde få se bin i arbete samt även leta upp en märkt drottning vilket barnen var mycket intresserade av att göra. Det såldes även lite av våra produkter, som honung (fast /flytande) ,växtfröer mm. Olika sorters honung fanns att smaka på. Eva Castell och Peter Lundgren ansvarade för montern.

Parkens dag. Kenth och Sven-Olof varit där med en visningskupa.  Nu flaggas det Svenskt för honungen. Sven-Olov hade köpt en flagga till 6 juni. Svenska flaggans dag. Kenth rapporterade att det var en trevlig dag och mycket folk

 

Den 26/8 var det Honungens dag samt Bondens egen marknad på stora torg i Halmstad. Södra Hallands Biodlare var på plats och visade upp oss.

Det var ett strålade sensommar väder med oss samt tält och ett glatt humör. Det pratades om bin och biodling med många besökare. Det såldes potatis,

ny slungad honung, växtfröer. Tyvärr hade vi ingen rörd honung att sälja då årets säsong har varit dålig. Hade dock med några sorter som det kunde smakas på. Folk som smakade och ville köpa blev lite besvikna då det inte gick att köpa. Vi förklara att Svensk Honung är en bristvara samt att vi hade tillfälle att propagera för våra bin och hur viktiga dessa små individer är för vår kost.

De som var på plats och representerade Södra Hallands Biodlare var Eva Castell, Gudrun Olsson, Peter Lundgren.

Lars Nilssons honung, Simlångsdalen representerar Södra Hallands godaste honung i Tävlingen Hallands Godaste Honung den 18 november vid 13.00 tiden. Plats L:a Böslid.

Vaxsmältning

vid 2 tillfällen hos Eva Castell. 6 biodlare smälte runt 400 ramar och 2 tillfällen hos Kenth Gunnarsson, Laholm det var 10 biodlare som smälte ner runt 500 ramar och det är en viktig aktivitet för biodlaren. Förslag till nästa år 3 träffar hos Kenth.

Oxalsyraförsäljning på årsmötet.

INFORMATION: AMERIKANSK YNGELRÖTA. Eva Castell har meddelat att 3 samhällen har varit smittade. Nu är samhällena förintade.

Årsmötet äger rum den 22 november kl 18.30, 2017.

Plats: L:a Böslid.

Årnaböke 2017-11 08.

Vid protokollet för Södra Hallands Biodlarförening:

Styrelsen g.m

Eva Ludvigsson

Information:

Julmarknad L:a Böslid 17-19 november. Den 18 november kl 13.00 börjar bedömningen Hallands Godaste Honung Lars Nilssons honung är med. Hoppas att det går bra.

Årsmöte L:a Böslid 18.30 Glöm inte att beställa oxalsyra av Eva Castell, denna hämtas på årsmötet. Ta med burk

Snickerikursen börjar den 31/1,därefter7/2,och sist 14/2 kl. 18.30 på Parkskolan, Laholm. Sven Karlberg är ansvarig. Det är bara att dyka upp Material och idé tar du med dig själv. Kaffekorg är gott att ha med.

Dags att lämna in rapport senast 31 mars, men det går bra redan nu om var du har din biodling. Jordbruksverkes webbplats, www.jordbruksverket.se Blanketten finns även på

www.biodlarna.se här behöver du användarnamn och lösenord finns på brevet med inbetalningsavin av medlemsavgiften.

Ändrar du tel.nr, mailadress eller hemadress glöm inte anmäla detta till majlis.jeppson@hotmail.com  tel 0705-340280 Göstorpshult 2631253 Hishult